Zapraszamy ucznindeks2iów klas I – III do wzięcia udziału. Należy przygotować  indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Przez cały rok bezpiecznie uczę się i bawię z komputerem”. Praca powinna być Ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego. Praca nie powinna zawierać kalendarium (dat i napisów). Uczniowie wykonują pracę samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej, z wyłączeniem technik przestrzennych (wydzieranka, collage z elementami plasteliny itp.) Mile widziane są prace malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe tusze itp.). Nie jest dopuszczalne korzystanie z gotowych klipartów, grafik, zdjęć. Praca powinna być wykonana na arkuszu w formacie A3 (297 mm x 420 mm), w układzie wertykalnym (wysokość pracy powinna być dłuższym bokiem), jednak obszar wykorzystany na ilustrację powinien mieć wymiary: szerokość 270 mm x wysokość 270 mm (na dole arkusza powinna zostać wolna przestrzeń)
Etap szkolny konkursu trwa do 31 marca 2016 (data dostarczenia prac do pedagoga szkolnego)
Trzy najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do finału wojewódzkiego.