Uczniowie klasy VIindekskkk A realizują projekt międzynarodowy z języka niemieckiego wspólnie ze szkołami partnerskimi z Niemiec, Turcji i Czech. Projekt nosi nazwę „Mobbbing  – nie ze mną”, przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12 – 14 lat. Celem projektu jest uświadomienie uczniom zagrożeń jakie niesie „mobbing” oraz rozwijanie komunikacyjnych kompetencji w zakresie języka niemieckiego.