30 maja 2019

Dnia 16 maja 2019 r. odbyła się uroczysta zbiórka XVI Gromady Zuchowej „Słoneczne Promyki” z okazji złożenia Obietnicy Zuchowej. W tym dniu w szeregi ZHP zostali przyjęci nowi członkowie w obecności pani wicedyrektor, opiekunów gromady i zaproszonych gości – harcerzy 33 SDH „Iskra”. Kandydaci zostali poddani wielu próbom. Musieli wykazać się odwagą, próbą milczenia, umiejętnością szyfrowania, sprawnością ruchową i znajomością Prawa Zucha. Po wykonaniu zadań przystąpili do złożenia obietnicy. Obietnicę odebrała wicedyrektor p. Mirosława Smerdzyńska. Nie zabrakło zabaw, pląsów i piosenek. Spotkanie zakończyło się zawiązaniem kręgu i tradycyjną iskierką.