22 maja 2019

Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od września 2018 r. Pomógł on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach zakupionych pomocy dydaktycznych (dwóch monitorów dotykowych). Nauczyciele uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczania. Dzielili się też swoją wiedzą oraz wymieniali doświadczeniami w zakresie nowoczesnych technologii podczas spotkań zespołów samokształceniowych działających w szkole. Powołany przez p. Dyrektor szkolny e-koordynator monitorował działania w zakresie stosowania TIK oraz uczestniczył w trzech spotkaniach szkolnych koordynatorów (sześć szkół z gminy) w ramach międzyszkolnej sieci współpracy. Dodatkowo nauczyciele naszej szkoły dzielili się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z nauczycielami z innych szkół udostępniając opracowane scenariusze zajęć edukacyjnych, przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem TIK.

Przykładowe scenariusze lekcji: