Po raz trzeci nasi uczniowie wzięli udział w Świętokrzyskim Programie Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej – Dziecięca Piłka Ręczna skierowanego do uczniów klas I-III, którego celem jest promocja aktywności fizycznej uczniów i popularyzacja piłki ręcznej. Turniej Półfinałowy odbył się 21 marca 2019 r. w gminnej hali sportowej w Radoszycach . W powiatowych rozgrywkach w ramach programu Dziecięcej Piłki Ręcznej klas I-III wzięły udział szkoły z powiatu koneckiego: SP Końskie Nr 1,SP Stadnicka Wola, SP Wilczkowice, SP Kłucko, SP Królewiec, SP Modliszewice, SP Pomyków i SP Radoszyce. Mecze w grupach rozgrywane były systemem ‘”każdy z każdym”. Ostatecznie nasza drużyna w składzie: Nicola Krzyżaniak, Maciej Szustak, Adam Cuper, Antoni Staciwa, Marcel Myszkowski, Anna Majchrzak, Karol Drab, Michał Kowalewski, Bartosz Drab, Lena Świeca wywalczyła III miejsce.

Opiekunowie zespołu: Anna Myśliwa i Elżbieta Szemberg.