12 maja 2019

Bilans jednostki budżetowej za 2018 rok został opublikowany na stronie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach.
Rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian funduszu jednostki zostało opublikowane. Informacja dodatkowa została opublikowana na stronie Szkoły.