W roku szkolnym 2018/2019 klasa IVa realizowała projekt edukacyjny „Pocztówkowa przyjaźń”, przygotowany przez panią Monikę Pawłowską we współpracy z panią Anną Śmiarowską – Adamiak, nauczycielką Niepublicznej zkoły Podstawowej w Olsztynie. Projekt edukacyjny „Pocztówkowa przyjaźń” jest innowacyjną formą nauczania, zgodną z obowiązującą podstawą programową z języka polskiego i geografii. Polega na zastąpieniu dydaktyki pamięciowej metodami i formami aktywnego nauczania, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów i odnoszą poznaną wiedzę do ich doświadczeń. Uczenie się poprzez doświadczenie, działanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju zarówno sfery poznawczej, jak i emocjonalnej oraz społecznej.

W ramach projektu uczniowie klasy IVa nawiązali „pocztówkową przyjaźń” z uczniami klasy czwartej Niepublicznej SP w Olsztynie – każdy uczeń otrzymał swojego korespondencyjnego partnera. Czwartoklasiści redagowali kartki pocztowe, które przedstawiały znane miejsca z ich okolicy. Doskonalili w ten sposób umiejętność redagowania krótkich form wypowiedzi (zgodnych z wymaganiami podstawy programowej dla klasy czwartej). Z okazji świąt uczniowie własnoręcznie wykonywali kartki świąteczne i redagowali życzenia. Do udziału w projekcie został również zaproszony nauczyciel przyrody, pan Leszek Myśliwy, który podczas multimedialnych lekcji zapoznawał uczniów z historią i położeniem Olsztyna, a także omawiał ciekawe miejsca, zabytki i walory  przyrodnicze regionu, zamieszkiwanego przez naszych korespondencyjnych przyjaciół.

Projekt edukacyjny „Pocztówkowa przyjaźń” cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy bardzo się zaangażowali w jego realizację, a otrzymywanie korespondencji zwrotnej od koleżanek i kolegów z Olsztyna wywoływało mnóstwo pozytywnych emocji.