17 kwietnia 2019 r. z okazji 76 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, zuchy z XVI KGZ „Słoneczne Promyki” ze Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach wraz z opiekunami, przypinały mieszkańcom własnoręcznie wykonane żółte papierowe żonkile w instytucjach i na ulicach Radoszyc. Żółte żonkile stały się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu w getcie.

Akcja ta corocznie organizowana jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nasi uczniowie uczestniczą w tym przedsięwzięciu od samego początku, składając hołd bohaterom tamtych dni.