W dniu 30 IV 2019r. został rozstrzygnięty konkurs pt. „Najpiękniejszy stroik wielkanocny”, którego głównym celem było kultywowanie w naszej szkole tradycji wielkanocnych. Konkurs zorganizowały panie: Renata Kitlińska, Barbara Ciechanowska, Sylwia Rozmus oraz Joanna Staciwa.

W kategorii klas I – III pierwsze miejsce zdobył Karol Młodawski.
W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce zdobyła Nikola Janus.
W trzeciej kategorii – klas VII – VIII i klas gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Janus.

Serdeczne podziękowania składamy Radzie Rodziców za sponsorowanie nagród za pierwsze miejsca oraz liderowi „Szlachetnej Paczki” – pani Lidii Wydrze za słodkie nagrody dla uczestników konkursu.