Dnia 15. 03. 2019 r. spośród 155 prac konkursowych komisja w składzie: p. Anna Mechelewska, p. Anna Myśliwa, p. Monika Lesiak i p. Mirosława Smerdzyńska wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace w konkursie dla klas IV-VII pt. „Poznajemy i nazywamy uczucia. Wyrażamy je w różnych zachowaniach.”

Przy ocenie prac jury brało pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu,oryginalność podejścia do tematu i pomysł,czytelność komunikatu,walory estetyczne i kompozycyjne.

Wyniki konkursu:

Wyróżnienia:

  • Julia Bosak kl. IV a
  • Natalia Rogalska kl. IV a
  • Oliwia Kołodziejska kl. IV b
  • Amelia Kuleta kl. V a
  • Łukasz Lewosiński kl. V a
  • Weronika Wydra kl. V a
  • Ewa Fryska kl. V b
  • Natalia Kuleta kl. VII a

Prace konkursowe są zaprezentowane na korytarzu szkolnym (tzw. łączniku) między szkołą podstawową a gimnazjum.