Dnia 28 marca 2019 r. odbyły się warsztaty rozwijające zainteresowania plastyczne „Mam talent” z ceramiki artystycznej (lepienie z gliny) oraz z architektury dla klas: IV b, V a, V b, V c, VI b i VII a. Zajęcia z ceramiki prowadził p. Paweł Stasiński, a z architektury
p. Wojciech Pargieła.

Bezpośredni kontakt z gliną i praca z nią rozwija umiejętności manualne, relaksuje, pobudza wrażliwość, uczy wytrwałości, cierpliwości i wyrażania emocji. Uczestnicy zajęć zdobyli wiedzę, dzięki której tworzyli własne formy ceramiczne użytkowe i artystyczne. Stworzone prace dzięki uprzejmości firmy Ceradbud będą wypalone w cegielni. Na następnych warsztatach uczniowie zapoznają się również z procesami obróbki ceramiki, zdobieniem i szkliwieniem.

Dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie warsztatów, firmie Ceradbud za przekazanie gliny i wypalenie prac, panom P. Stasińskiemu i p. W. Pargiele za przeprowadzenie zajęć i cenne wskazówki.