26 czerwca 2018

Rada Rodziców i społeczność szkolna
Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy – Szarego
w Radoszycach
składa podziękowania

Pani Alinie Sadowskiej

za uświetnienie uroczystości szkolnych pięknymi strojami.

Dziękujemy!