Rok szkolny 2017/18 był ostatnim, trzecim rokiem realizowanej przez p. Monikę Girzejowską innowacji „English Speaking Countries – English Speaking Students”, która polegała na uczeniu się o krajach anglojęzycznych innowacyjnymi metodami, jak np. CLIL .

W tym roku nauka odbywała się w formie projektu eTwinning pod tym samym tytułem prowadzonego ze szkołą z Hiszpanii. Uczniowie z naszej szkoły współpracowali z uczniami z Hiszpanii by razem poszerzać swoją wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych, ćwicząc jednocześnie słownictwo oraz umiejętności komunikacyjne.
W ramach innowacji i projektu zrealizowano wiele działań, takich jak sporządzenie kalendarza świąt anglojęzycznych, opracowanie logo projektu, pisanie na zmianę halloweenowych historii, wspólne quizy relizowane w trakcie videokonferencji oraz na platformie projektu, nagranie filmu z zagadkami o Wielkiej Brytanii, wspólne śpiewanie angielskich piosenek, korespondencja mailowa oraz tradycyjna.
Uwieńczeniem projektu był wspólny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, który zwyciężyła uczennica naszej szkoły, Julia Janicka.
Projekt doskonale wpisał się w realizację kompetencji kluczowych, realizowanych przez szkołę:
– dzięki działaniom międzynarodowym uczył otwartości i tolerancji,
– uczył posługiwania się TIK w bezpieczny sposób,
– poprzez webquest, wzajemne odpytywanie, quizy online oraz nagrywanie filmów związanych z kulturą krajów anglojęzycznych uczniowie rozwijali umiejętność uczenia się oraz przejmowali odpowiedzialność za swoje postępy edukacyjne.

Przebieg działań udokumentowany jest na stronie projektu:

https://twinspace.etwinning.net/48475/home