Kolejny raz uczniowie zawalczyli o prawo podpisania się pod hasłem: „Jestem dobry z angielskiego”. Konkurs dawał szansę na udowodnienie swojej wiedzy i zdobycie tego tytułu, ale również oceny celującej na koniec roku. Kandydaci, wzorem konkursów kuratoryjnych, musieli rozwiązać zadania na umiejętność czytania, słowotwórstwa, transformacji sprawdzającej znajomość gramatyki i struktur zdaniowych. Potrzebna była też wiedza z kultury krajów anglojęzycznych.  Żeby napisać taki konkurs na 40 – 50% trzeba mieć bardzo dużą wiedzę, wykraczającą poza to, co udaje się wypracować na lekcji. Niespodzianką jest, że najlepszy wynik osiągnął uczeń klasy drugiej, Maciej Zawrzykraj,  który uczy się języka angielskiego jako języka dodatkowego,  na poziomie podstawowym. Wśród najlepszych znaleźli się również: Katarzyna Lachowska, IIIb, Dominika Zawrzykraj, IId (III0), Dawid Lewosiński, IId (III)), Paweł Mechelewski, IIIb, Anna Cuper, VIb. Gratulacje.