13 czerwca 2018

W dniu 8 czerwca 2018 roku uczniowie klas I rozwijali pasję czytania uczestnicząc w 17 Ogólnopolskim Tygodniu  Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowanej przez kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach Panią Elżbietę Staciwę . Czytanie zorganizowano w przyjaznej atmosferze w altance obok placu zabaw na terenie stadionu „Partyzant” Radoszyce. Naszym najmłodszym literaturę dziecięcą czytali  w tym roku: sekretarz Miasta i Gminy Radoszyce – Leopold Garbacz, ks. Tomasz Cabaj i panie bibliotekarki. Ze skupieniem i zainteresowaniem słuchały wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy częstokroć włączając się w chóralną recytację znanych im tekstów. Dzieci wzięły również udział w konkursie znajomości bohaterów bajek i baśni. Efektem było poprawne rozwiązanie krzyżówki i odczytanie hasła „Czytam bo lubię”. Nie jest to pierwsza inicjatywa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach zachęcających dzieci do czytelnictwa, w której biorą udział uczniowie klas pierwszych. W dniu 24 maja uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie na czytelnika . Każdy z uczniów otrzymał dyplom „Pasowania na czytelnika” , książkę i zaproszenie przez panie bibliotekarki do częstych odwiedzin  biblioteki .