12 czerwca 2018

Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego brali udział w projekcie edukacyjnym „Krajobrazy Ziemi”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest pan Leszek Myśliwy. Powstały bardzo ciekawe, oryginalne prace poświęcone strefom krajobrazowym naszej planety. Informują one o położeniu danej strefy i jej klimacie, charakterystycznych dla niej roślinach i zwierzętach oraz jej niepowtarzalnych cechach i elementach. Zawierają również przykłady łańcuchów pokarmowych. Uczniowskie plakaty wyeksponowane zostały w sali numer 15.