Dnia 6 czerwca odbył się II Szkolny Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim „Vorlesewettbewerb”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Celem było rozbudzanie zainteresowania literaturą niemieckojęzyczną, rozwijanie umiejętności płynnego czytania oraz ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji. Tematem przewodnim były niemieckojęzyczne bajki braci Grimm. W ramach konkursowej prezentacji każdy uczestnik zobowiązany był do przeczytania określonego fragmentu tekstu. Komisja oceniała uczniów wg. następujących kryteriów: poprawna wymowa i intonacja, płynność i tempo czytania, ogólne wrażenie artystyczne. Jury w składzie: pani dr Donata Wójcik z UJK w Kielcach, pani Agnieszka Czarnecka oraz pani Lidia Wydra wyłoniło z grona uczniów szkoły podstawowej następujących zwycięzców: III miejsce zdobyły Martyna Stępień i Anna Trojanowska, II miejsce otrzymała Marta Kowalska, a mistrzem pięknego czytania w języku niemieckim została Zuzanna Czarnecka. W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Alicja Szemberg, II miejsce przypadło Dawidowi Lewosińskiemu, natomiast na miejscu III uplasowała się Julia Wydra.  Organizatorem przedsięwzięcia była pani Bożena Binkowska.

fot. B. Binkowska