22 marca 2018

PAMIĘĆ – PAMIĘCI” – pod takim hasłem 15 marca Grupa Sympatyków Historii ze Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego obchodziła setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na wieczornicy zatytułowanej „Z żołnierzem polskim przez wieki” uczniowie zaprezentowali fragmenty literatury, pieśni patriotyczne oraz prezentację multimedialną przybliżającą historię żołnierza i oręża od początku powstania państwa polskiego do czasów po II wojnie światowej.

Zgromadzona społeczność miała okazję posłuchać o działalności grupy rekonstrukcyjnej, do której należy absolwent Gimnazjum Nr 1 im. Kaziemierza Wielkiego w Radoszycach – Paweł Pałgan. Młodzież z grupy rekonstrukcyjnej przeprowadziła konkurs przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Spotkaniu towarzyszyła również wystawa wypożyczona z IPN w Kielcach pt. „Polska Walcząca”, która będzie prezentowana w naszej szkole do połowy kwietnia.

Wieczornica przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze, zapraszamy na kolejne spotkania.