Motywem przewodnim TYGODNIA KULTURY JĘZYKA było hasło: „ORACJA I CZYTELNICTWO ZAWSZE W MODZIE”. Rozwijanie kompetencji oratorskich i upowszechnianie czytelnictwa to niezwykle cenne umiejętności i doświadczenia. Zadaniem tegorocznego Tygodnia Kultury Języka było propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych oraz przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację różnych form ekspresji kulturalnej. Dnia 8 marca 2018r. odbyło się podsumowanie konkursów i wręczenie dyplomów i nagród. Wyniki przedstawiają się następująco:

1. Konkurs „MISTRZ ORTOGRAFII” – dyktando konkursowe pisali uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych (po jednej osobie z każdej klasy):
– klasy IV – VI;
– klasy VII oraz klasy II i III gimnazjum.

Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII zdobyli:
PIOTR MYSZKOWSKI – uczeń klasy VI B;
KATARZYNA FABICKA – KRAKOWIAK – uczennica klasy III A gimnazjum

2. Szkolny konkurs „ORACJA I CZYTELNICTWO” – zadania dla 3 osobowych drużyn reprezentujących poszczególne roczniki klas zawierały:
– recytację wierszy Zbigniewa Herberta;
– prezentację talentów w scenkach rodzajowych;
– quiz ze znajomości lektur szkolnych.

I miejsce – KLASY IV;
II miejsce – KLASY II GIMNAZJUM;
III miejsce – KLASY VII

Uczniowie klas I – III również brali czynny udział obchodzie XXVI tygodnia kulturyjęzyka. Klasy I uczestniczyły w zabawie językowej „Ó jak malowane”, a klasy II i III w projekcie „Rebus frazeologiczny”. Na zakończenie TKJ wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy.