11 marca 2018

Rada Rodziców oraz społeczność szkolna
Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach

składa podziękowania właścicielce sklepu „POD WIATĄ” – Pani Jadwidze Binkowskiej za przekazanie strojów na potrzeby szkolnego zespołu prowadzonego przez Panią
Renatę Kitlińską.