W piątek 02.03.2018 r. gminna hala sportowa w Radoszycach zapełniła się młodymi siatkarzami. Międzyszkolny Festiwal Mini Siatkówki pod hasłem „SPORT MOJE JEDYNE UZALEŻNIENIE” zgromadził blisko 120 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Radoszyce. Festiwal oficjalnie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce Michał Pękala wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego – Hedy Szarego w Radoszycach Anną Wąsik i Członkiem GKRPA w Radoszycach Barbarą Popiel. Przed rozgrywkami wszyscy zebrani mogli podziwiać układ taneczny zaprezentowany przez dziewczęta przygotowane przez Barbarę Burak.

Młodzi sportowcy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2007 rozgrywał mecze dwójkami, rocznik 2006 trójkami, a roczniki 2005 i 2004 czwórkami. Po rozegraniu prawie 60 meczy, które odbywały się na pięciu boiskach, wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

– dziewczęta dwójki: miejsce I SP Wilczkowice, miejsce II SP Radoszyce, miejsce III SP Górniki, miejsce IV SP Kapałów, miejsce V SP Kłucko;
– dziewczęta trójki: miejsce I SP Radoszyce, miejsce II SP Grodzisko, miejsce III SP Kłucko, miejsce IV SP Wilczkowice, miejsce V SP Górniki;
– dziewczęta czwórki: miejsce I SP Radoszyce, miejsce II SP Grodzisko, miejsce III SP Kapałów, miejsce IV SP Górniki, miejsce V SP Wilczkowice;
– chłopcy dwójki: miejsce I SP Wilczkowice, miejsce II SP Górniki, miejsce III SP Radoszyce, miejsce IV SP Kapałów, miejsce V SP Kłucko;
– chłopcy trójki: miejsce I SP Wilczkowice, miejsce II SP Górniki, miejsce III SP Radoszyce, miejsce IV SP Kapałów, miejsce V SP Kłucko;
– chłopcy czwórki: miejsce I SP Kapałów, miejsce II SP Grodzisko, miejsce III SP Radoszyce, miejsce IV SP Wilczkowice, miejsce V SP Górniki;

Każda drużyna poza indywidualną rywalizacją zbierała punkty dla swojej szkoły
w klasyfikacji ogólnej. Po zliczeniu wszystkich punktów zwycięzcą I Międzyszkolnego Festiwali Mini Siatkówki został gospodarz imprezy Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego – Hedy Szarego w Radoszycach. Na kolejnych miejscach uplasowały się: SP Wilczkowice, SP Górniki, SP Kapałów, SP Grodzisko, SP Kłucko.

Impreza odbyła się przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach, dzięki któremu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i poczęstunek, a każda szkoła puchar. Nagrody w postaci piłek dla każdej szkoły ufundował Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Radoszycach. Uczestnicy turnieju poza częścią sportową uczestniczyli również w prelekcjach pt. „Zagrożenia jakie niosą używki”, przeprowadzonych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.