25 października 2017

W dniach 12-22 października Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach brała udział w XIII Kampanii Białych Serc – europejskim solidarnym proteście przeciwko narkotykom i przemocy. Koordynatorami działań były panie Monika Pawłowska i Joanna Zawrzykraj. Podczas XIII Kampanii Białych Serc udekorowano szkołę białymi sercami, przeprowadzono liczne wykłady, warsztaty, pogadanki i konkursy plastyczne związane z profilaktyką uzależnień oraz rozdawano na ulicach Radoszyc białe baloniki w kształcie serc. W działaniach na rzecz XIII Kampanii Białych Serc uczestniczyli: klasa I a (wychowawca: pani Małgorzata Myśliwa), klasa IV a (wychowawca: pani Agnieszka Czarnecka), klasa IV c (wychowawca: pani Małgorzata Tkacz), klasa VI a (wychowawca: pan Leszek Myśliwy), klasa VI b (wychowawca: pani Halina Pierścińska), klasa VII b (wychowawca: pani Joanna Zawrzykraj), klasa II a (wychowawca: pani Małgorzata Stanik), klasa II c (wychowawca: pani Jolanta Bańburska), klasa II d (wychowawca: pani Monika Pawłowska), klasa III b (wychowawca: pan Robert Nowak), klasa III c (wychowawca: pani Lidia Wydra), klasa III d (wychowawca: pan Jarosław Hajduk), pan Kazimierz Relidzyński. Klasa VII b wraz z wychowawcą, panią Joanną Zawrzykraj, poprowadziła Kampanię Białych Serc na terenie Radoszyc. Wszystkim biorącym aktywny udział w europejskim solidarnym proteście przeciwko narkotykom i przemocy w imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy w przyszłym roku.