16 października 2017

12 października odbyła się w naszej Szkole uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. W podziękowaniu pracownikom szkoły Samorząd Uczniowski przygotował występ słowno-muzyczny, podczas którego usłyszeliśmy nastrojowe piosenki oraz sentencje związane z zawodem nauczyciela. Następnie podziękowanie pedagogom złożyła przedstawicielka Rady Rodziców p. Urszula Relidzyńska. Uroczystość zakończyła się wręczeniem nauczycielom ręcznie wykonanych upominków. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwały opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Ewa Nowak, p. Joanna Staciwa, p. Karolina Pietrusiewicz oraz p. Bożena Lachowska. Serdecznie dziękujemy, i jeszcze raz życzymy wszystkim pedagogom sukcesów, radości i satysfakcji z pracy 🙂