W dniu 29 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen.bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach pod kierunkiem p. Moniki Pawłowskiej wzięli udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania. Nadrzędnym celem akcji było pogłębienie świadomości potrzeby głośnego czytania, które zaszczepia pasję czytelniczą i zainteresowanie literaturą, sprzyja tworzeniu więzi, poprawia poziom wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz rozwija język, pamięć i wyobraźnię. Codzienne głośne czytanie jest najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika – człowieka myślącego, kulturalnego i wrażliwego.