19 marca 2017

Minister Anna Zalewska zachęca do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie. Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:
tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
tel. 22 34 74  312 – finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy
tel. 22 34 74 228 – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
tel. 22 34 74 195 – kształcenie branżowe

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74 457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl.

BROSZURA INFORMACYJNA – REFORMA

Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej