3 marca 2017

Uczniowie klasy IIIb w miesiącu lutym  zainspirowani tematyką zajęć związaną z działalnością naukową wybitnych polskich wynalazców ; Ignacym Łukasiewiczem oraz Marii Skłodowskiej Curie postanowili wcielić się w role chemików i zamienili klasopracownię na laboratorium. Wykonywali w zespołach proste doświadczenia chemiczne i fizyczne. Eksperymentowali, doświadczali, zagłębiali się w wiedzę w dziedzinie nauk przyrodniczych, wyciągali wnioski a przy tym świetnie się bawili. Przeprowadzili szereg doświadczeń tworząc różne mieszaniny np. doświadczenia z atramentem , octem czy olejem ; „ Znikający atrament”, „ Wędrująca woda”,  „ Efekt jojo”. Były też modele „ trąby powietrznej”,” wybuchające wulkany”- bulgocące i wybuchające mieszaniny. Powstawały „ magnesowe obrazy”- poprzez manipulowanie magnesem oraz doświadczenia związane ze zjawiskiem elektrostatyki i ciśnienia np.„ Niewylewająca się woda”. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się „masa plastyczna” ulegająca zmianie pod wpływem ciepła rąk i i wprawiania jej w ruch  zmieniając swój stan skupienia to raz w płynny, to raz tworząc stan stały. Każde z przeprowadzanych doświadczeń opatrzone było przez prowadzących opisem  potrzebnych materiałów do jego wykonania, sposobem wykonania i efektem końcowym . Wszystkie badania i doświadczenia przeprowadzone były z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pod opieką wychowawcy Anny Myśliwej.