28 października 2016

We wtorek 25 października uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w nietypowej lekcji.  Zgromadzonych w sali gimnastycznej przywitał Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala oraz Pani dyrektor Anna Wąsik. Zajęcia prowadził nietypowy nauczyciel – ratownik medyczny Marcin Pytlos. Pan Marcin, na co dzień pracuje w  Świętokrzyskim  Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu – Oddział w Końskich. W wolnym czasie udziela się społecznie i uczy młodzież i dzieci udzielania pierwszej pomocy. Tak też było i dziś. Na  początku ratownik opowiedział uczniom jak trzeba się zachować i jakie czynności podjąć by skutecznie móc udzielić osobie poszkodowanej pierwszej pomocy. Następnie na jednym z fantomów demonstrował, jak naciskać na klatkę piersiową aby prawidłowo wykonać  sztuczne oddychanie. Po szybkim i z pozoru łatwym kursie zapraszał chętne osoby do wypróbowania w praktyce zdobytą wiedzę. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem włączyli się do zajęć. Mamy nadzieję, że takie spotkania przyczynią się do jeszcze większej popularyzacji zajęć z udzielania pierwszej pomocy.