4 października 2016

W piątek 30.09.2016 odbył się XIV Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku-Zdroju, w ramach którego zostały wręczone Certyfikaty szkołom, które znalazły się w Świętokrzyskiej Sieci Szkól Promujących Zdowie. Jest nam niezmiernie miło, że wśród wyróżnionych znalazła się nasza placówka. Pani dyrektor Anna Wąsik oraz panie Monika Lesiak, Elżbieta Szemberg i Anna Mechelewska odebrały z rąk Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika oraz Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie Małgorzaty Połeć certyfikat potwierdzający, że nasza Szkoła należy do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  W tym roku  18 szkół otrzymało to zaszczytne wyróżnienie. Celem programu  było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy i wypoczynku, aktywność ruchową; stworzenie przyjaznego klimatu w szkole poprzez dobrą komunikację, humor, emocjonalne wsparcie, owocne współdziałanie; zadbanie o wystrój szkoły, klas i korytarzy; zachęcenie rodziców do odwiedzania szkoły i współpracy z nią ; zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań uczniów; propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
Dzięki pani dyrektor Annie Wąsik, która wspierała  i dawała zielone światło dobrym pomysłom oraz współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów  udało się w ciekawy sposób zrealizować zadania związane z promocją zdrowia. To wszystko zaowocowało  Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie. Cała społeczność naszej Szkoły cieszy się z tego sukcesu.