3 października 2016

W dniach 23 – 25.09.2016 r. dziewiętnastu harcerzy z 34 KDH im. Janusza Korczaka brało udział w LVII Rajdzie Szlakami Walk Partyzanckich. Celem rajdu było propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia, szerzenie wiedzy historycznej o Ziemi Koneckiej. Trasa pierwszego dnia przebiegała z Końskich do Miedzierzy, gdzie był pierwszy nocleg. Następnego dnia z Miedzierzy do Kapałowa, a trzeciego dnia z Kapałowa do Gruszki, gdzie nastąpiło zakończenie rajdu. XVI Gromada Zuchowa „Słoneczne Promyki” rozpoczęła rajd w Górnikach i dołączyła do harcerzy na noclegu w Kapałowie.