W dni57163a022b145_pu 14. 04. 2016 rozstrzygnięta została XVII edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej w kategorii szkól podstawowych organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Końskich. Jest nam niezmiernie miło, że na podium znalazły się aż dwie uczennice naszej Szkoły. Miejsce drugie zajęła Martyna Stępień uczennica klasy VA, a miejsce trzecie przypadło w udziale Marcie Kowalskiej również z klasy VA. Serdecznie gratulujemy!