Dnia 11 stycznia 2016 r. odbyła się Ogólnopolska Olimpiada „ Olimpusek ” dla klas I – III szkoły podstawowej Olimpiada ta  polegała na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej na trzech poziomach zaawansowania. Z naszej Szkoły udział wzięło 56 uczniów z klas I – III. Oto klasyfikacja:

 

Klasy I na 4330 uczniów :

I miejsce    (22 w kraju) – Krzysztof Wnukowski kl. I b

II miejsce   (24 w kraju) – Julia Bosak  kl. I a

III miejsce  (31 w kraju) – Marcin Kowalewski kl. I c

Klasy II na 8617 uczniów :

I miejsce     (12 w kraju) – Maja Bańburska kl. II b  laureat

II miejsce    (22 w kraju) – Karol Pawłowski  kl. II a

(22 w kraju) –  Amelia Kamińska  kl. II b

III miejsce   (26 w kraju) – Szymon Zigliński kl. II a

Klasy III na 6228 uczniów :

I miejsce    (19 w kraju) – Bartek Owczarek kl. III b 

II miejsce   (29 w kraju) – Amelia Pluta  kl. III b

III miejsce  (34 w kraju) – Weronika Dzierzgwa kl. III b

Dla pierwszych trzech miejsc w klasach I – III ufundowano nagrody książkowe, a każdy uczestnik olimpiady otrzymał dyplom uznania.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.