imagesNasza Szkoła przystąpiła do realizacji kolejnego programu jakim jest  „Junior Sport”. Projekt ten  to kontynuacja realizowanego w latach poprzednich projektu „Multisport” , którego idea zakłada organizację i prowadzenie systematycznych nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych, nie uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe (dzieci nie posiadające licencji zawodnika). Zajęcia w naszej Szkole będą prowadzone 3 razy w tygodniu w różnorodny i atrakcyjny sposób, co niewątpliwie przyczyni się do podniesienia aktywność fizycznej uczniów.  Serdecznie zachęcamy do udziału w zajęciach.