27 wCAM00250rześnia, na Skarbowej Górze w Skarżysku Książęcym została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci niezwykle zasłużonego dla ziemi świętokrzyskiej partyzanta: Generała Brygady Antoniego – Hedy Szarego naszego patrona. W tych uroczystościach uczestniczył także poczet sztandarowy naszej szkoły.

Na początku, na Ołtarzu mieszczącym się pośrodku leśnego cmentarza partyzanckiego, odprawiono dla wszystkich zebranych uroczystą mszę świętą, podczas której modlono się za Ojczyznę. W części oficjalnej, w obecności zasłużonych kombatantów po latach starania dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy.