Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016

Przewodnicząca: Agnieszka Kowalska klasa VI A
Zastępca: Zuzanna Czarnecka klasa V A
Sekretarz: Zuzanna Mogielska klasa III A