HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

zmiana od 02.10.2023 r.

Grzegorz Binkowski – kierowca

przywóz

6.30 – Radoska

6.40 – ul. Kielecka

6.45 – Mościska

6.45 – ul. Piaskowa

6.50 – Plenna, Plenna-Poprzeczka

6.55 – ul. Konecka SUW

7.10 – Podlesie

7.30 – Wiosna

7.40 – Jacentów

7.45 – Zychy

odwóz

poniedziałek-czwartek

12.35 – Radoska, ul. Kielecka, ul. Piaskowa, ul. Konecka, Plenna-Poprzeczka, Plenna

13.05 – Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

13.35 – Radoska, ul. Kielecka, ul. Piaskowa, ul. Konecka, Plenna-Poprzeczka,

Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

14.20 – Grodzisko, Jakimowice

14.35 – Radoska, ul. Kielecka, ul. Piaskowa, ul. Konecka, Plenna-Poprzeczka,

Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

piątek

12.35 – Radoska, ul. Kielecka, ul. Piaskowa, ul. Konecka, Plenna-Poprzeczka, Plenna

13.05 – Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

13.35 – Grodzisko, Jakimowice

14.00 – Radoska, ul. Kielecka, ul. Piaskowa, ul. Konecka, Plenna-Poprzeczka,

Plenna, Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

14.40 – Radoska, ul. Kielecka, ul. Piaskowa, ul. Konecka, Plenna-Poprzeczka,

Plenna,Podlesie, Wiosna, Jacentów, Zychy

przywóz

BUS IVECO TKN 86 HV

7.35 – Jakimowice

7.40 – Grodzisko

odwóz

12.35 – Grodzisko, Jakimowice