31 maja harcerze z 33 KDSH „Iskra” pojechali wraz z opiekunami p. Małgorzatą Tkacz
i p. Agnieszką Czarnecką na wycieczkę „Odkrywamy Świętokrzyskie”. Nasze zwiedzanie zaczęliśmy od Opatowa. To jedno z najstarszych miast polskich i ważny ośrodek na kupieckim szlaku. Podziemna trasa turystyczna wiedzie wydrążonymi w skale lessowej korytarzami. W trakcie zwiedzania można poznać historię samych podziemi oraz Opatowa i jego zabytków, a także obejrzeć wystawy o tematyce regionalnej. Kolejnym punktem naszej wycieczki była osada neolityczna w Kopcu. Zwiedzanie osady to swego rodzaju wehikuł czasu, który pozwolił nam przenieść się do epoki neolitu i poznać życie ludzi wówczas zamieszkujących te tereny. Następnie zwiedziliśmy zamek Krzyżtopór – ruiny rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi, która powstała w latach 1627–1644.
Była to jedna z największych budowli pałacowych w Europie przed powstaniem Wersalu .
Od 2018 ma status pomnika historii.

Wycieczka finansowana była w całości ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności
w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 oraz ze środków pozyskanych od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji projektu o tematyce profilaktycznej.