4 czerwca 2023

W Dniu Dziecka klasa II B mogła przekonać się jak wygląda praca strażaka biorąc udział w warsztatach w straży pożarnej. Po trudach obsługi wozu strażackiego dla ochłody były lody i fontanny.