17 kwietnia 2023

Z racji tego, że 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, społeczność naszej szkoły włączyła się do akcji „Na niebiesko dla autyzmu”. Akcję tę przeprowadziliśmy 3 kwietnia. Solidaryzując się z osobami z autyzmem, poprzez niebieski element stroju społeczności szkolnej, zaakcentowaliśmy, iż wśród nas są takie osoby. Ta inicjatywa miała na celu zwiększyć świadomość społeczną, przybliżyć temat, wesprzeć osoby niepełnosprawne i przypomnieć o tym, że osoby ze spektrum autyzmu są takie jak My, a zatem mają te same prawa, obowiązki i potrzeby oraz marzenia i pragnienia. Nauczyciele, w ramach godziny z wychowawcą, przeprowadzili rozmowy na temat zachowań autystycznych oraz sami pogłębili wiedzę poprzez udostępnioną prezentację: „Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu w zróżnicowanej klasie?”.