23 marca 2023

14 marca obchodzone jest święto niewątpliwie najsłynniejszej liczby świata, czyli liczby Pi (inaczej Ludolfiny). Dlaczego akurat tego dnia? W amerykańskim zapisie wartość liczby Pi, czyli 3.14, to data: 14 marca (w ich zapisie podajemy najpierw miesiąc, następnie dzień). W szkole uczymy się, że liczba Pi to stosunek obwodu koła do jego średnicy, chociaż można ją spotkać w niezliczonych wzorach matematycznych czy fizycznych.
W naszej szkole w tym dniu odbył się turniej matematyczny dla klas VII – VIII, a kibicowali im uczniowie klasy VI a. Na początku wszyscy obejrzeli prezentację dotyczącą liczby Pi, a później czteroosobowe reprezentacje klas zmagały się z różnymi zadaniami.
Pierwszą konkurencją było zaprezentowanie z pamięci przez wybrane osoby jak najwięcej liczb po przecinku z rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi, później zespoły prezentowały przygotowane wcześniej plakaty, rymowanki, wiersze a nawet opowiadania dotyczące ludolfiny.
W kolejnej konkurencji drużyny musiały rozwiązać „Quizz matematyczny” a ostatni etap stanowiły gry logiczne „Blokus’ i „Radosne sześciany”, które wzbudziły chyba największe emocje. Po wszystkich wykonanych zadaniach komisja podliczyła punkty oraz wyłoniła zwycięzców- drużynę z klasy 8a w składzie Julia Bosak, Oliwia Milcarz, Julia Pawłowska, Nikola Janus.
Wszyscy uczniowie biorący udział w turnieju otrzymali nagrody oraz mogli skosztować Pi-ciasteczek i babeczek Ludolfinek. Taki rodzaj zajęć miał na celu naukę przez zabawę a praktyka pokazała, że jest on bardzo efektywny w działaniu.