W dniach 27 – 28 stycznia 2023 harcerze z 33 KDSH „Iskra” wzięli udział w wydarzeniu pod nazwą „Harcerska Nocowanka Drużyny”. Miało ono na celu poszerzenie wiedzy z zakresu historii ZHP i działalności „Szarych Szeregów”. Podczas zajęć harcerze doskonalili metody i techniki harcerskie, jak również kształtowali pozytywne postawy i relacje koleżeńskie. Podczas wydarzenia harcerze wzięli udział w musztrze, były też pląsy i zabawy harcerskie.
Po kolacji odbyła się gra nocna „Szare Szeregi”. Harcerze wykonywali działania w ramach małego sabotażu, udzielali pierwszej pomocy i szyfrowali wiadomości. Podczas „Nocowanki” harcerze zdobywali nie tylko wiedzę merytoryczną, uczyli się samodzielności i zaradności w różnych sytuacjach życiowych. Poza tym mieli możliwość ciekawie spędzić czas wolny i przenocować w szkole, która nocą wygląda zupełnie inaczej niż w dzień 😊.

Wydarzenie w całości zostało sfinansowane ze środków ROHiS pozyskanych przez drużynę na realizację „Harcerskiej Nocowanki Drużyny”. Zakupione zostały sprawności harcerskie zdobyte przez harcerzy podczas wydarzenia, materiały biurowe potrzebne do realizacji zadań oraz pizza na kolację.