30 listopada 2022

7 listopada uczniowie z klas I – III obchodzili Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu dzieci przybyły do szkoły przebrane w przepiękne bajkowe stroje. Ten dzień przypominał, jak ważne są bajki i że warto do nich powracać. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród uczniów. Wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo. Warto wybierać więc bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane. To spotkanie sprawiło dzieciom bardzo wiele radości. Uczniowie byli aktywni, otwarci i zadowoleni. Baśnie i bajki są dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć, wrażeń i sposobem wzbogacania wyobraźni.