Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji akcji „Góra Grosza”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Organizujemy zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) od dnia 07.11.2022 r.
do 28. 02. 2023 r.

Uczniowie biorący udział w akcji wykonują puszkę, do której będą zbierali monety. Może to być słoik, pudełko czy specjalnie wykonana na ten cel skarbonka.

Akcja ma również charakter konkursu. Nagrodzona zostanie klasa, która zbierze najwięcej monet w przeliczeniu na ucznia.

W ubiegłym roku akcja zakończyła się dużym sukcesem. Uzbieraliśmy 58 553 monety, co stanowi kwotę 1 273,80 zł. Bilon zapakowaliśmy w 12 kartonów o łącznej wadze 112,7 kg.

Najwięcej monet w przeliczeniu na ucznia zgromadziła obecna klasa IV b, drugie miejsce zajęła klasa V b a trzecie – klasa VII a.