12 października 2022

Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony jest corocznie 26 września, a ustanowiony został z inicjatywy Rady Europy we współpracy z Komisją Europejską. Wydarzenie to stało się w naszej szkole już pewną tradycją, której obchody stanowią dobrą okazję, by zwrócić dzieciom uwagę na to, jak ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi, którzy mieszkają w innych częściach naszego globu. W tym roku szkolnym nauczyciele języka niemieckiego postanowili również uczcić ten dzień, przeprowadzając lekcje okolicznościowe, które uświetnione zostały różnymi atrakcjami. Tego dnia każda klasa przebrała się w barwy wcześniej wylosowanego kraju oraz przygotowała kilka ciekawostek na temat danego państwa. Na lekcjach nie zabrało quizów, piosenek, prezentacji multimedialnych oraz nauki zwrotów grzecznościowych w kilku językach. Podczas pracy w grupach uczniowie tworzyli plakaty przedstawiające różnorodne słowa w językach obcych, a także wykonywali prace plastyczne na omawiany temat, które można podziwiać na holu naszej szkoły.