HARMONOGRAM  DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 GRZEGORZ BINKOWSKI – kierowca                Renata Dorosławska – opiekun 

Przywóz 

6.35 – Jakimowice   

6.40 – Grodzisko 

6.50 –  Zychy   

6.55 – Jacentów 

7.05 – Wiosna   

7.10 – Plenna, Radoska 

7.25 – Podlesie   

7.30 – ul. Konecka SUW, ul. Piaskowa 

7.40 – ul. Kielecka 

odwóz 

Poniedziałek 

12.40 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, 

             ul. Kielecka, Radoska kl. 1a, 2a, 3a, 4a, 6b 

13.30 – Grodzisko kl. 5b 

13.50 – Zychy, Jacentów, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, ul. Kielecka, 

             Radoska kl. 5a, 5b, 6a 

14.30 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, Radoska 

             kl. 7a, 8a 

Wtorek 

12.40 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, 

             ul. Kielecka, Radoska kl. 1a, 2a, 3a 

13.30 – Grodzisko, Jakimowice kl. 4a, 5b, 6b 

13.50 – Zychy, Jacentów, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, ul. Kielecka, 

             Radoska kl. 4a, 5a, 5b, 6a, 6b 

14.30 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, Radoska 

             kl. 7a, 8a       

Środa 

12.40 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, 

             ul. Kielecka, Radoska kl. 1a, 2a, 3a, 4a 

13.30 – Grodzisko kl. 5b, 6b 

13.50 – Zychy, Jacentów, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, ul. Kielecka, 

             Radoska kl. 5a, 5b, 6a, 6b, 8a 

14.30 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, Radoska 

             kl. 7a, 

Czwartek 

12.40 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, 

             ul. Kielecka, Radoska kl. 1a, 2a, 3a 

13.30 – Grodzisko, Jakimowice kl. 4a, 5b, 6b 

13.50 – Zychy, Jacentów, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, ul. Kielecka, 

             Radoska kl. 4a, 5a, 5b, 6a, 6b 

14.30 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, Radoska 

             kl. 7a, 8a        

Piątek 

12.40 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, 

            ul. Kielecka, Radoska kl. 1a, 2a, 3a, 4a, 5b 

13.30 – Grodzisko kl. 5b, 6b 

13.50 – Zychy, Jacentów, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, ul. Kielecka, 

             Radoska kl. 5a, 6a, 6b 

14.30 – Zychy, Jacentów, Wiosna, Podlesie, Plenna, ul. Konecka, ul. Piaskowa, Radoska 

             kl. 7a, 8a 

JAN WIKLAK – kierowca                                 MATEUSZ SZYMCZYK – opiekun 

odwóz 

poniedziałek 

12.40 – Grodzisko, Jakimowice kl. 1a, 2a, 3a,4a, 6b 

wtorek 

12.40 – Grodzisko, Jakimowice kl. 1a, 2a, 3a 

środa 

12.40 – Grodzisko, Jakimowice kl. 1a, 2a, 3a, 4a 

czwartek 

12.40 – Grodzisko, Jakimowice kl. 1a, 2a, 3a 

Piątek 

12.40 – Grodzisko, Jakimowice kl. 1a, 2a, 3a, 4a, 5b