24 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/22. Nagrodzeni zostali wzorowi uczniowie, finaliści i laureaci konkursów oraz osoby, które przyczyniły się do podniesienia jakości nauczania i budowania prestiżu szkoły.
Oprócz ósmoklasistów, pożegnaliśmy również kliku cennych pracowników naszej placówki: panią Barbarę Ciechanowską, Marzenę Pryciak, Danutę Nowakowską oraz księży Damiana Czubaka i Łukasza Sieka. Dziękujemy Wam za cały wkład pracy i życzymy wszystkiego dobrego w kolejnych etapach życia.