7 czerwca 2022

Grupa uczennic naszej szkoły brała udział w projekcie „STEAM-owa Szkoła” realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. STEAM to nowoczesne podejście do nauczania i uczenia się ukierunkowujące uczniów na poszukiwanie, krytyczne myślenie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Integruje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę, ukazując, że w praktycznym życiu są one ze sobą mocno powiązane. Nasze uczennice (Maja Bańburska, Julia Basiak, Alicja Lachowska, Weronika Wydra) cały semestry podczas zajęć dodatkowych pracowały nad projektem pt.” Woda- początek i koniec”. Zagadnienia związane z dbałością o nasze otoczenie i problemy wynikające z jego zanieczyszczeń są często poruszane w naszej szkole dlatego uznały, że spróbują zmienić świadomość najbliższego otoczenia poprzez wykonanie projektu, który pozwoli zwrócić uwagę na ogromny problem braku wody z jakim mierzy się świat. Zasoby wody wydają się duże i niewyczerpane ale niestety w niektórych częściach świata jest ona ograniczona a nawet jej brakuje. W efekcie w warunkach szkolnych zbudowały naturalny filtr wody taki, który potrafił oczyścić wodę np. z metali ciężkich. Zanim jednak powstało ostateczne dzieło uczennice zabawiły się w małych chemików i przeprowadziły różne eksperymenty z wodą stosując w nich wiedzę z innych przedmiotów takich jak: matematyka, biologia, geografia czy też fizyka. Podczas wielkiego finału w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w obecności wielu zaproszonych gości 16 maja zaprezentowały swój prototyp. W całym przedsięwzięciu wzięło udział dziesięć szkół z naszego województwa.