Mecze matematyczne to popularna forma zawodów rozgrywanych pomiędzy drużynami uczniowskimi. Każda ma kapitana, a poszczególni zawodnicy zdobywają punkty dla swojego zespołu. W ustalonym miejscu i czasie drużyny rozwiązują ten sam zestaw zadań. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań drużyny spotykają się podczas bezpośredniej rywalizacji, w której reprezentanci drużyn zadają sobie zadania. Rozwiązania zadań są oceniane przez jury, a turniej wygrywa drużyna, która zdobędzie większą liczbę punktów.

Organizatorami konkursu byli: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Zespół z naszej szkoły w składzie: Mikołaj Hendryk (IVa), Jan Bednarczyk (IVb), Karol Drab (Va), Natalia Milczarek (Vb), Alicja Kurzyna (VIa) i Adam Lasocki (VIa) wziął udział w powiatowym etapie konkursu, który odbywał się poprzez aplikację Teams. Do finału wchodziło 8 z 39 najlepszych drużyn z całego województwa, my zajęliśmy zaszczytne 9 miejsce. Należy pogratulować naszym uczniom sukcesu oraz doskonałej pracy zespołowej!