7 kwietnia harcerze z 33 KDSH „Iskra” pojechali wraz z opiekunami p. M. Tkacz i p. A. Czarnecką na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Była to najbardziej zaczarowana i pełna atrakcji wyprawa, piękne krajobrazy, dzika przyroda i unikatowe zabytki. Nasze zwiedzanie zaczęliśmy od kościoła i klasztoru bernardynek w Świętej Katarzynie, a następnie zdobyliśmy najwyższy szczyt w Górach Świętokrzyskich – Łysicę (614 m n.p.m.). Kolejnym puntem naszej wycieczki było Świętokrzyskie gołoborze na Łysej Górze. Z galerii widokowej podziwialiśmy największe gruzowisko skalne o powierzchni prawie 4 ha oraz najstarszy polski rezerwat przyrody Chełmową Górę. Następnie zwiedziliśmy Święty Krzyż – sanktuarium słynące z relikwii drzewa Krzyża Św.

Wycieczka finansowana była w całości ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030 oraz ze środków pozyskanych w ramach realizacji projektu „Skuteczni społecznie i cyfrowo – harcerski tutoring”.