3 kwietnia 2022

22 marca klasy pierwsze wybrały się na spacer do Nadleśnictwa. Poznaliśmy zawód leśnika, zwiedziliśmy budynek Nadleśnictwa i zostaliśmy zapoznani z inicjatywą Nadleśnictwa, które stworzyło KSIĄŻKODZIELNIE – dzielenie się książkami, darowanie i wypożyczanie ich. Tematyka broszur, folderów i książek rozpowszechnia wiedzę o środowisku leśnym. W ten to prosty sposób każdy uczeń dowiedział się jak pogłębiać wiedzę przyrodniczą i poznać ciekawe szlaki turystyczne w najbliższej naszej okolicy. Dowiedzieli się również na czym polega praca leśnika.