„W tym roku niesiemy Betlejemskie Światło Pokoju z przesłaniem nadziei. Niech ten płomień, zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa, przekazywany z rąk do rąk, daje nadzieję na lepszy świat, wolny od pandemii i wojen, pełen miłości i pokoju.”

ks. hm Rafał Łaskawski
Kapelan Chorągwi Stołecznej ZHP

W dniu 17 grudnia 2021 r. komendant Hufca ZHP Końskie pwd Jacek Suder przekazał na ręce drużynowej 33 KDSH „Iskra” dh Agnieszki Czarneckiej Betlejemskie Światło Pokoju. W niedzielę harcerze przekazali BŚP do kościołów w Radoszycach, Wilczkowicach
i Węgrzynie.